Kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/06/1925 - 21/06/2019) - Đại học Kiên Giang tổ chức Ngày hội việc làm (18/06/2019)

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM HIỆU (Thời gian từ ngày 01/082019 đến ngày 15/08/2019)

10:05 | 09/08/2019

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG CV

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỀM

Thứ 5 01/8/2019

Cả

ngày

Đi công tác tại Nha Trang (đến hết ngày 02/8)

Hiệu trưởng; PHT. Thành

Nha Trang

Học lớp dự nguồn cấp ủy tỉnh

PHT. Khanh

Trường Chính trị

Thứ 6 02/8/2019

Sáng

Tiếp đoàn và ký kết đoàn công tác Thái Lan

PHT. Khanh; Thành viên theo KH

Phòng họp KHB

Chiều

Học lớp dự nguồn cấp ủy tỉnh

PHT. Khanh

Trường Chính trị

Thứ 2 05/8/2019

Sáng

09h: Họp Hội đồng tuyển dụng

Hiệu trưởng; PHT. Khanh; Thành viên có liên quan

Phòng họp KHB

Xử lý công việc cơ quan (Cả ngày)

PHT. Thành

Phòng LV

Chiều

Làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ

Hiệu trưởng

Sở KH&CN

Dự họp BCH Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh

PHT. Khanh

Đảng ủy Khối

Thứ 3 06/8/2019

Sáng

Xử lý công việc cơ quan

Hiệu trưởng

Phòng LV

Dự Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai phương hướng năm học 2019-2020

PHT. Khanh

UBND Tỉnh

Dự Hội nghị tổng kết công tác đoàn trường học-Hội sinh viên năm học 2018-2019

PHT. Thành; Đ/c Khái

Tỉnh đoàn

Chiều

14h: Họp Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm

Ban giám hiệu; Thành viên theo QĐ

Phòng họp KHB

Thử 4 07/8/2019

Sáng

Họp BCH Đảng ủy mở rộng

BCH Đảng bộ; Bí thư các chi bộ

Phòng họp KHB

Chiều

Xử lý công việc cơ quan

Ban Giám hiêu

Phòng LV

Thứ 5 08/8/2019

 

08h: Họp Ban Chính sách, chiến lược Hội đồng Trường

Ban Giám hiệu; Chủ tịch HĐT; Thư kí HĐT

Phòng họp KHB

Sáng

09h: Họp Thường trực HĐTS xác định điểm trúng tuyển theo phương thức phiếu điểm

Ban Giám hiệu; đ/c Thiện

Phòng họp KHB

09h30: Họp nghe báo cáo sáng kiến kỉnh nghiệm

Ban Giám hiệu; Thành viên có liên quan

Phòng họp KHB

 

Đi công tác tại Hà Tiên

Hiệu trưởng

Hà Tiên

Chiều

Đi công tác Bạc liêu (đến hết ngày 10/8/2019)

PHT. Khanh

Bạc Liêu

 

Xử lý công việc cơ quan

PHT. Thành

Phòng LV

Thứ 6 09/8/2019

Sáng

Dự Hội nghị tổng kết thi đua Khối số 10 tại Hà Tiên

Hiệu trưởng

Hà tiên

Đi tham dự Hội thảo tại cần Thơ (Cả ngày)

PHT. Thành; Đại diện p. QLKH, K. TNMT

Cần Thơ

Chiều

Đi dự Hội nghị tại An Giang

Hiệu trưởng

An Giang

Thứ 2 12/8/2019

Sáng

Đi công tác tại Hà Nội (Cả ngày)

Hiệu trưởng; đ/c Tường

Hà Nội

Đi công tác Phú Quốc (đến hết ngày 13/8)

PHT. Khanh

Phú Quốc

08h: Làm việc với BTV Đoàn trường về công tác chuẩn bị đại hội Hội sV và ĐoanTN

PHT. Thành; BTV Đoàn trường

Phòng họp KHB

Chiều

Xử lý công việc cơ quan

PHT. Thành

Phòng LV

Thứ 3 13/8/2019

Sáng

Xử lý công việc cơ quan

Hiệu trưởng; PHT. Thành

Phòng LV

Chiều

14h: Làm việc với Ban Chấp hành Đoàn về việc tổ chức ĐH Hội sv và ĐH Đoàn TN

Ban Thường vụ, PHT. Thành;

Ban Chấp hành Đoàn

Phòng họp KHB

Thứ 4 14/8/2019

Sáng

08h: Thẩm định nội dung tài chính đề tài cấp cơ sở

Hiệu trưởng; Thành viên có liên quan

Phòng họp KHB

Xử lý công việc cơ quan (cả ngày)

PHT. Khanh; PHT. Thành

Phòng LV

Chiều

14h: Xác định nhiệm vụ đợt 2 đề tài cấp Bộ

Hiệu trưởng; Thành viên có liên quan

Phòng họp KHB

Thứ 5 15/8/2019

Sáng

09 h: Họp Hội đồng trường

Thành viên Hội đồng Trường

Phòng họp KHB

Chiều

14h: Họp thông qua hội đồng cơ sở đề tài cấp Trường

Hiệu trưởng; Thành viên có liên quan

Phòng họp KHB

15h: Họp nghiệm thu đề tài Khoa KT-DL

Hiệu trưởng; Thành viên có liên quan

Phòng họp KHB

Xử lý công việc cơ quan

PHT. Khanh; PHT. Thành

Phòng LV

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 10
  • Tổng lượt truy cập: 68,358