Đại học Kiên Giang chào mừng ngày Quốc Khánh 2/9/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên Năm học 2019 - 2020

14:43 | 14/08/2019

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 16
  • Tổng lượt truy cập: 68,287