Đại học Kiên Giang chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Thời gian nghỉ hè năm học 2018 - 2019

00:04 | 07/07/2019

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 18
  • Tổng lượt truy cập: 594,659