Đại học Kiên Giang chào mừng ngày Quốc Khánh 2/9/2019
1560346959.jpg
Hội thi “Công đoàn cơ sở giỏi năm 2019”

Nhằm nâng cao nhận thức cho công đoàn viên cơ sở về vai trò, chức năng, vị trí, nhiệm vụ của tổ công đoàn; tạo sân chơi là...

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 16
  • Tổng lượt truy cập: 68,297