You are here

  • 12.01.2022 | 99 lượt xem | Võ Hoàng Nhân

Quyết định ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học bậc đại học hệ chính quy trường ĐHKG

Quyết định số 519/QĐ-ĐHKG ngày 31/8/2021

AddThis Sharing Buttons