You are here

  • 02.03.2021 | Nguyễn Hoàng Phúc

Trường Đại học Kiên Giang triển khai quyết định thành lập các trung tâm

Ngày 2/3, Trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức triển khai quyết định thành lập các trung tâm và bổ nhiệm viên chức quản lý.

Tham dự buổi trao quyết định có Ban Giám hiệu, viên chức, người lao động Viện Khoa học công nghệ và Đào tạo, lãnh đạo khoa Ngoại ngữ và khoa Thông tin – Truyền thông.

Tại buổi làm việc, Phòng Tổ chức cán bộ đã triển khai quyết định đổi tên Viện Khoa học công nghệ và Đào tạo thành Trung tâm Đào tạo và Sát hạch tổng hợp trực thuộc Trường Đại học Kiên Giang; Giải thể 2 trung tâm thuộc khoa Thông tin – Truyền thông và khoa Ngoại ngữ; thành lập mới Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Khởi nghiệp thuộc Trường Đại học Kiên Giang.

Hiệu trưởng Nguyễn Tuấn Khanh trao quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý cho ông ông Trương Quốc Anh, Phan Thanh Vũ, ông Nguyễn Văn Lẹ

Theo đó, bổ nhiệm ông Phan Thanh Vũ giữ chức vụ Giám đốc, ông Trương Quốc Anh giữ chức vụ Phó Giám đốc trung tâm Đào tạo và sát hạch tổng hợp; ông Nguyễn Văn Lẹ - Phó Giám đốc trung tâm Ứng dụng công nghệ và Khởi nghiệp.

HOÀNG PHÚC

AddThis Sharing Buttons