You are here

  • 24.02.2021 | Như Ngọc

Tập huấn chuẩn bị công tác đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục

Ngày 24/2, Trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức tập huấn công tác chuẩn bị đón đoàn đánh giá ngoài về chất lượng cơ sở giáo dục.

Tập huấn cho đối tượng là cán bộ chủ chốt trong Trường

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày 24/25-2, tham gia tập huấn gồm 7 nhóm đối tượng: lãnh đạo các đơn vị, trưởng/phó bộ môn; tất cả thành viên Hội đồng tự đánh giá, phòng Hành chính quản trị, Trung tâm Dịch vụ trường học, Trung tâm Thông tin – Thư viện; chuyên viên các đơn vị; giảng viên các khoa chuyên môn; doanh nghiệp, nhà tuyển dụng; cựu sinh viên của Trường; sinh viên Trường.

TS. Nguyễn Tuấn Khanh – Hiệu trưởng phát biểu tại buổi tập huấn

Với các nội dung chính như: tóm tắt báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Giai đoạn đánh giá 2016 – 2020); triết lý giáo dục của Trường Đại học Kiên Giang; tài liệu tập huân nội dung phỏng vấn các bên liên quan theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TS. Lê Hoàng Vũ, chuyên gia về đảm bảo chất lượng hướng dẫn tập huấn

Phát biểu tại buổi tập huấn, TS. Nguyễn Tuấn Khanh – Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang cho hay, việc chuẩn bị đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục là thành quả và công sức của tập thể viên chức, giảng viên, người lao động trong Nhà trường trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Đạt được chứng nhận đảm bảo chất lượng sẽ tạo nhiều thuận lợi trong việc tự chủ của Nhà trường trong việc mở mã ngành đào tạo; tuyển dụng, sử dụng viên chức; nâng cao uy tín chất lượng... Cho nên đây là hoạt động trọng tâm, tạo bước ngoặc cho Nhà trường phát triển hơn.

ThS. Lê Thị Kiều Diễm – Phó Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng phát biểu tại buổi tập huấn

TS. Nguyễn Tuấn Khanh yêu cầu tập thể cần cố gắng hơn nữa để đạt mục tiêu đã đề ra, dốc toàn lực để việc đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục thành công như mong đợi.

Dự kiến, ngày 14/3, Trường Đại học Kiên Giang sẽ đón đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đến làm việc.

NHƯ NGỌC

AddThis Sharing Buttons