You are here

  • 29.01.2021 | Nguyễn Hoàng Phúc

Hội nghị Tổng kết công tác đoàn, hội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Ngày 28/1, Đoàn Thanh niên kết hợp cùng Hội sinh viên Trường Đại học Kiên Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đoàn, hội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. TS. Nguyễn Tuấn Khanh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đ/c Trương Thanh Thúy – Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang đã đến tham dự.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo Công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; dự thảo Báo cáo Công tác Hội và phong trào.

Thành viên chủ tọa điều hành Hội nghị tổng kết

Về công tác đoàn và phong trào thanh niên, Hội nghị đã thống nhất đặt ra các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2021 như: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt về các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; đề xuất 02 ý tưởng, sáng kiến/đoàn viên, thanh niên; có ít nhất 01 công trình thanh niên; hỗ trợ 01 dự án khởi nghiệp sáng tạo của đoàn viên - thanh niên; tư vấn hướng nghiệp cho 1.000 lượt thanh thiếu niên; giới thiệu 100 đoàn viên ưu tú cho Đảng; có ít nhất 90% cơ sở Đoàn, 90% đoàn viên xếp loại khá trở lên; 100% cán bộ Đoàn được tập huấn kỹ năng nghiệp vụ,...

TS. Nguyễn Tuấn Khanh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo

Đ/c Trương Thanh Thúy – Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu chỉ đạo

Hội sinh viên Trường Đại học cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 với 1 số chỉ tiêu như: phấn đấu 01 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương, 5 sinh viên đạt danh hiệu“Sinh viên 5 tốt" cấp Tỉnh và 30 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt" cấp Trường; mỗi hội viên, sinh viên tham gia ít nhất 03 ngày tình nguyện trong năm học; tổ chức thường xuyên Chủ nhật xanh, hoạt động tình nguyện tại chỗ ở các cơ sở của Nhà trường; tổ chức ít nhất 01 hoạt động tập huấn, đào tạo cán bộ Hội, 01 hoạt động tập huấn kỹ năng cho sinh viên; 20 đội hình tình nguyện; tuyên truyền, vận động sinh viên hiến máu tình nguyện 1200 đơn vị máu; 100% cán bộ chủ chốt Hội Sinh viên cấp trường thường xuyên tham gia và sử dụng hiệu quả 01 trang mạng xã hội,...

Đoàn viên của Trường phát biểu ý kiến đóng góp xây dựng công tác đoàn

Tại hội nghị, TS. Nguyễn Tuấn Khanh và đ/c Trương Thanh Thúy đã đánh giá, ghi nhận những thành tích đạt được trong một năm của BCH Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường, đồng thời phát biểu chỉ đạo định hướng hoạt động trọng tâm năm 2021. Đ/c Lê Việt Khái Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên trường đại diện cho BCH Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc trên và đưa vào xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2021.

Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen của Đoàn trường

Trong dịp này, đã có 15 tập thể, 31 cá nhân và 1 khoa nhận giấy khen của Đoàn trường vì đã có thành tích xuất sắc trong Công tác đoàn và phong trào Thanh niên năm 2020; Khoa Kỹ thuật – Công nghệ nhận cờ đơn vị dẫn đầu công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020.

HOÀNG PHÚC

AddThis Sharing Buttons