Đại học Kiên Giang chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Về việc nhận tiền hỗ trợ Ban Cán sự lớp học kỳ I, năm học 2018 - 2019

14:23 | 25/09/2019

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 22
  • Tổng lượt truy cập: 594,349