Đại học Kiên Giang chào mừng Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020

Tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

18:17 | 15/11/2019

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 16
  • Tổng lượt truy cập: 1,410,684