Đại học Kiên Giang chào mừng Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020

Thông báo về việc tạm hoãn kỳ thi tuyển dụng viên chức Trường Đại học Kiên Giang năm 2019

13:41 | 06/12/2019

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 18
  • Tổng lượt truy cập: 1,412,673