Đại học Kiên Giang kỷ niệm ngày Nam Bộ kháng chiến 23/9/1945

Thông báo V/v cho sinh viên nghỉ học

14:19 | 11/09/2019

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 34
  • Tổng lượt truy cập: 166,192