Đại học Kiên Giang chào mừng Ngày toàn quốc kháng chiến 19/12

Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho SV ĐH chính quy đợt tháng 7 năm 2019

10:20 | 03/10/2019

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 14
  • Tổng lượt truy cập: 1,056,742