Đại học Kiên Giang chào mừng năm mới 2020

Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho SV ĐH chính quy đợt tháng 6 năm 2019

10:16 | 03/10/2019

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 30
  • Tổng lượt truy cập: 1,604,818