Đại học Kiên Giang chào mừng năm mới 2020

Quyết định Về việc buộc thôi học đối với sinh viên Năm học 2018 - 2019 (Đợt 1)

22:08 | 12/07/2019

Căn cứ Quyết định số 758/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21 tháng 5 năm 2014 về việc thành lập Trường Đại học Kiên Giang

Mời tải trong File đính kèm!

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 30
  • Tổng lượt truy cập: 1,604,490