Đại học Kiên Giang chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 08/03/1910 - 08/03/2020

Kế hoạch đào tạo Tiếng Việt nâng cao cho lưu học sinh Campuchia

21:10 | 29/10/2019

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 20
  • Tổng lượt truy cập: 1,623,337