Đại học Kiên Giang chào mừng Ngày toàn quốc kháng chiến 19/12

Điều chỉnh thời gian giảng dạy và học tập tại trường Đại học Kiên Giang

10:34 | 02/08/2019

Căn cứ văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 16
  • Tổng lượt truy cập: 1,117,140