You are here

  • 31.01.2021 | Nguyễn Phước Quý Tường

Họp Hội đồng Trường Đại học Kiên Giang lần VIII nhiệm kỳ 2019 - 2024

Chiều ngày 30/1, tại Phòng họp Khu Hiệu bộ - Nhà A, Hội đồng Trường Đại học Kiên Giang nhiệm kỳ 2019 -2024 đã tổ chức họp lần VIII. Cuộc họp có 22/25 thành viên tham dự và TS. Đặng Thanh Sơn, Chủ tịch Hội đồng Trường, chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, thành viên Hội đồng trường đã nghe các báo cáo: kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Trường; tổng kết hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng trường; kết quả giám sát Quý IV/2020 của Hội đồng trường và thông qua quy chế tài chính của Hội đồng trường cùng một số tờ trình của Ban giám hiệu về tổ chức, nhân sự và kế hoạch tài chính năm 2021.

Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng trường

Sau khi nghe đại diện Ban giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo, các thành viên Hội đồng trường đã sôi nổi phát biểu đóng góp ý kiến. Các ý kiến tập trung váo các vấn đề: cấn xác định ngành nghề thế mạnh và dự báo nhu cầu xã hội sắp tới để đầu tư xây dựng các ngành đào tạo mới, trong đó lưu ý các ngảnh đào tạo về khoa học sức khỏe; có cơ chế chính sách thoáng hơn để tăng cường đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, đặc biệt là đào tạo tiến sĩ; chuẩn bị vận dụng Nghị định mới về chính sách hoạt động KHCN, tăng cường nhặn các đề tài, dự án đặt hàng của địa phương và doanh nghiệp để tăng nguồn thu từ hoạt động KHCN cho Trường; tăng cường ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý để tiết kiệm nhân sự, nâng cao chất lượng, hiệu quả của viên chức quản lý; cần có giải pháp hiệu quả hơn trong việc giảm tỷ lệ sinh viên bỏ học; tự chủ học thuật cho bộ môn, khoa;...

GS.TS Tạ Ngọc Đôn - Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường, Bộ GD&ĐT - thành viên Hội đồng trường có ý kiến tại cuộc họp

Ngoài ra, tại cuộc họp, Hội đồng trường cũng đã xem xét có ý kiến trước khi thông qua các Tờ trình của Ban giám hiệu về các nội dung: đổi tên và thành lập mới đơn vị trực thuộc Trường (đổi tên Viện KHCN và Đào tạo thành Trung tâm Đào tạo và Sát hạch tổng hợp, thành lập mới Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Khởi nghiệp); ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thơi gian giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang; kế hoạch tài chính năm 2021.

Hiệu trưởng Nguyễn Tuấn Khanh giải trình và tiếp thu ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng trường

NGUYỄN TƯỜNG

AddThis Sharing Buttons