You are here

  • 01.10.2019 | Nguyễn Vĩnh Tân

Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Trường Đại học Kiên Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 – 2021

Sáng ngày 29/9, Ban vận động thành lập Hội sinh viên Trường Đại học Kiên Giang tổ chức Đại hội Đại biểu sinh viên Việt Nam Trường Đại học Kiên Giang lần thứ 1, nhiệm kỳ 2019 – 2021. Đến tham dự Đại hội có đại diện Tỉnh đoàn Kiên Giang; đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám hiệu Trường Đại học Kiên Giang; lãnh đạo các khoa, phòng, ban, đoàn thể trong Trường; các tổ chức Hội Sinh viên trong tỉnh và 170 đại biểu đại diện cho 353 hội viên của Hội Sinh viên Trường Đại học Kiên Giang.

Văn nghệ chào mừng tại Đại hội Đại biểu sinh viên Việt Nam Trường Đại học Kiên Giang lần I, nhiệm kỳ 2019 – 2021

     Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Vận động thành lập Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Kiên Giang lần I, nhiệm kỳ 2019 – 2021; phương hướng và điều lệ hội sinh viên và thảo luận các nội dung trong văn kiện và điều lệ Hội sinh viên.

Đoàn chủ tịch Đại hội Đại biểu sinh viên Việt Nam Trường Đại học Kiên Giang lần I, nhiệm kỳ 2019 – 2021

     Tại đại hội, đ/c Lê Trung Kiên – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo: Hội sinh viên trường cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng dư luận trong sinh viên; quán triệt nhận thức về vị trì, vai trò chủ đạo của phong trào :Sinh viên 5 tốt” trong các cấp bộ hội, xác định mục tiêu hướng tới; chú trọng phát triển các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, học thuật; đảm nhận triển khai thực hiện chiến dịch mùa hè xanh, chương trình tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong sinh viên… Đặc biệt xây dựng Hội sinh viên Trường Đại học Kiên Giang nhiệm kỳ 2019 – 2021 thật sự vững mạnh.

Đ/c Lê Trung Kiên trao quyết định thành lập Hội Sinh viên Trường Đại học Kiên Giang

Đ/c Lê Trung Kiên tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

     Phát biểu tại đại hội, PGS. TS. Thái Thành Lượm – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang , cho biết Đại hội sinh viên Trường Đại học Kiên Giang lần thứ 1, nhiệm kỳ 2019 – 2021 sẽ mở ra một hướng đi mới trong phong trào sinh viên của Nhà trường. Về phía Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường yêu cầu Hội sinh viên Trường Đại học Kiên Giang cần tăng cường đổi mới, nâng cao công tác giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho sinh viên; đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của sinh viên, chăm lo, hỗ trợ sinh viên phát triển toàn diện; định hướng cho sinh viên rèn luyện theo tiêu chí “Sinh viên 5 tốt”; mở rộng các hình thức sinh hoạt, học thuật; đưa ra những chỉ tiêu vừa phải để phấn đấu; tăng cường nhận thức về định hướng lập trường tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; thường xuyên đổi mới hoạt động của hội theo hướng cụ thể, thiết thực…

PGS. TS. Thái Thành Lượm tặng cờ tại Đại hội Đại biểu sinh viên Việt Nam Trường Đại học Kiên Giang lần thứ 1, nhiệm kỳ 2019 – 2021

     Trong buổi sáng cùng ngày, đại hội đã tiến hành bầu cử, bầu ra 17 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ 2019-2021. Trong đó, đồng chí Lê Việt Khái giữ chức vụ Chủ tịch; đồng chí Trịnh Lê Hoàng Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch.

Biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Kiên Giang

PGS. TS. Thái Thành Lượm tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội sinh viên Trường Đại học Kiên Giang lần thứ 1, nhiệm kỳ 2019 – 2021

     Về khen thưởng, Ban Thường vụ Đoàn trường khen thưởng cho 11 cá nhân; Ban Giám hiệu khen thưởng cho 3 cá nhân và Ban Thư ký Hội sinh viên tỉnh khen thưởng cho 3 cá nhân có thành tích tốt trong công tác vận động thành lập Hội.

ThS. Lê Việt Khái – Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Kiên Giang trao tặng giấy khen của Ban Thường vụ Đoàn trường cho các cá nhân có thành tích tốt trong công tác vận động thành lập Hội

PGS. TS. Thái Thành Lượm trao tặng giấy khen của Ban Giám hiệu cho các cá nhân có thành tích tốt trong công tác vận động thành lập Hội

Đ/c Lê Trung Kiên trao tặng giấy khen của Ban Thư ký Hội sinh viên tỉnh cho các cá nhân có thành tích tốt trong công tác vận động thành lập Hội

ThS. Lê Việt Khái tặng quà cho các đồng chí trong Ban Vận động thành lập Hội Sinh viên trường không ứng cử vào Ban Chấp hành khóa mới

     Nghị quyết Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu trọng tâm như: (1) 100% hội viên được tuyên truyền, quán triệt và học tập về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội; (2) Trong nhiệm kỳ phấn đấu đạt được ít nhất 1 sinh viên được công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; đạt được ít nhất 20 sinh viên được công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; đạt được ít nhất 300 sinh viên được công nhận “Sinh viên 5 tốt” cấp trường; (3) Hội Sinh viên cấp trường hằng năm tổ chức ít nhất 01 hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên; (4) Hàng năm tổ chức ít nhất 01 hoạt động tư vấn, hỗ trợ và giới thiệu việc làm cho sinh viên; (5) Hàng năm tổ chức ít nhất 01 hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên; (6) Trong mỗi năm học, mỗi hội viên tham gia ít nhất 02 ngày tình nguyện; (7) Hội sinh viên trường hàng năm huy động 10 triệu đồng trao học bổng, giải thưởng cho sinh viên từ các nguồn xã hội hóa; (9) Mỗi hội viên có ít nhất 1 ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo; (10) Hàng năm giới thiệu ít nhất 200 việc làm cho sinh viên, trong đó ít nhất 50 sinh viên có việc làm ổn định.

Ảnh chụp lưu niệm

NHƯ NGỌC

AddThis Sharing Buttons