Đại học Kiên Giang chào mừng Ngày toàn quốc kháng chiến 19/12

Công khai theo Quyết định 18/2017/QĐ-TTg

19:12 | 09/06/2019

Quy định xét công nhận chuyển đổi điểm và miễn trừ khối lượng kiến thức đào tạo liên thông trình độ đại học tại Trường Đại học Kiên Giang

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 18
  • Tổng lượt truy cập: 1,056,537